Budżet

Budżet

Sprawozdanie z wykonania budżetu 2018r, Uchwała Nr 17/S/2019 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 kwietnia 2019 r

Uchwała Nr 17/S/2019Składu Orzekającego Nr 8Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 23 kwietnia 2019 roku.w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wąpielsk sprawozdaniuz wykonania budżetu Gminy za 2018 rok wraz [...]

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w sprawie udzielenia absolutorium

Uchwała Nr 8/Kr/2016Składu Orzekającego Nr 8Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 24 maja 2016 roku.w sprawie wyrażenia opinii o wniosku komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wąpielsk w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z [...]

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wąpielsk sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok.

Uchwała Nr 16/S/2016 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej   Izby   Obrachunkowej   w  Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2016 roku. w sprawie  wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy [...]

Uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Wąpielsk na 2015 rok.

Uchwała Nr 5/D/2015Składu orzekającego Nr 8Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 29 stycznia 2015 rokuw sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Wąpielsk na 2015 rok. [...]

Uchwała w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wąpielsk

Uchwała Nr 11/Kd/2015 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej   Izby   Obrachunkowej   w  Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2015 roku. w sprawie  wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy [...]

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Wąpielsk informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2014 rok.

Uchwała Nr 3/I/2014 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej   Izby   Obrachunkowej   w  Bydgoszczy z dnia 25 sierpnia 2014 roku. w sprawie  wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy [...]

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wąpielsk sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok.

Uchwała Nr 4/S/2013 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej   Izby   Obrachunkowej   w  Bydgoszczy z dnia 2 kwietnia 2014 roku. w sprawie  wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy [...]

Zarządzenie nr 2/2014 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 19 marca 2014 w sprawie w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wąpielsk za 2013 rok

Zarządzenie nr 2/2014Wójta Gminy Wąpielskz dnia 19 marca 2014w sprawie w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wąpielsk za 2013 rok [...]

Uchwała w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wąpielsk.

Uchwała Nr 6/2014Składu orzekającego Nr 8Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 24 stycznia 2014 rokuW sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wąpielsk. [...]

Uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Wąpielsk na 2014 rok.

Uchwała Nr 3/2014Składu orzekającego Nr 8Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 24 stycznia 2014 rokuW sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Wąpielsk na 2014 rok. [...]

Uchwała w sprawie opinii o projekcie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2011-2026. .

Uchwała Nr 5/2013Składu orzekającego Nr 8Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 3 grudnia 2013 rokuW sprawie opinii o projekcie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy FinansowejGminy Wąpielsk na lata2011-2026. [...]

Uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2014 rok.

Uchwała Nr 3/2013Składu Orzekającego Nr 8Regionalnej Izby obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 3 grudnia 2013 rokuw sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2014 r [...]

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2014 rok.

Uchwała Nr 5/2013Składu orzekającego Nr 8Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 3 grudnia 2013 rokuW sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowejGminy Wąpielsk na 2014 rok. [...]

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Wąpielsk informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2013 roku.

Uchwała Nr 3/2013 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej   Izby   Obrachunkowej   w  Bydgoszczy z dnia 2 września 2013 roku. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Wąpielsk [...]

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wąpielsk sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok.

Uchwała Nr 3/2013 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej   Izby   Obrachunkowej   w  Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2013 roku. w sprawie  wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy [...]

Uchwała w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wąpielsk na lata 2013 - 2026.

Uchwała Nr 13/2013Składu orzekającego Nr 8Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 7 lutego 2013 rokuw sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długuGminy Wąpielsk na lata 2013 - 2026. [...]

Uchwała w sprawie opinii o projekcie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2011-2026.

UchwałaNr352/2012Składu orzekającego Nr 8Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 14 grudnia 2012 rokuW sprawie opinii o projekcie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy FinansowejGminy Wąpielsk na lata2011-2026. [...]

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2013 rok.

Uchwała Nr 351/2012Składu orzekającego Nr 8Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 14 grudnia 2012 rokuW sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowejGminy Wąpielsk na 2013 rok. [...]

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Wąpielsk za 2011 rok.

Uchwała Nr 143/2012 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej   Izby   Obrachunkowej   w  Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2012 roku. w sprawie  wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z [...]

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wąpielsk

Uchwała Nr 86/2012Składu Orzekającego Nr 8Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 22 lutego 2012 rokuw sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wąpielsk [...]

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Wąpielsk informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011 roku.

Uchwała Nr 266/2011 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej   Izby   Obrachunkowej   w  Bydgoszczy z dnia 27 września 2011 roku. w sprawie  wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy [...]

Sprawozdanie z wykonania budżetu GMINY WĄPIELSK za I półrocze 2011 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu GMINY WĄPIELSK za I półrocze 2011 roku [...]

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wąpielsk za 2010 rok.

Uchwała Nr 133/2011Składu Orzekającego Nr 8Regionalnej Izby obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 14 kwietnia 2011 rokuw sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wąpielsk za 2010 rok oraz informacji o stanie [...]

Uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Wąpielsk na 2011 rok.

Uchwała Nr 97/2011Składu Orzekającego Nr 8Regionalnej Izby obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia24 marca 2011 rokuw sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowejGminy Wąpielsk na 2011 rok. [...]

Uchwała w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wąpielsk

Uchwała Nr 96 /2011Składu Orzekającego Nr 8Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 24 marca 2011 rokuw sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wąpielsk [...]

uchwaław sprawie wskazania, że uchwała Rady Gminy Wąpielsk Nr V/22/11 z dnia 18 lutego 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2011-2026 podjęta została z naruszeniem prawa.

Uchwala Nr VIII/25/2011Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 23 marca 2011 rokuw sprawie wskazania, że uchwała Rady Gminy Wąpielsk Nr V/22/11 z dnia 18 lutego 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy [...]

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2011 rok.

Uchwała Nr 330 72010 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej   Izby  Obrachunkowej   w  Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2010 roku. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu [...]

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2011 rok

Uchwała Nr 325 72010 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2010 r. w    sprawie      wyrażenia    opinii o [...]

Uchwała w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na 2011 rok.

Uchwała Nr 319/2010 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie: opinii o projekcie  uchwały  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na [...]

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wąpielsk sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

Uchwała Nr 35 / 2010Składu orzekającego Nr 8Regionalnej lzby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 26 marca 2010 roku.w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wąpielsksprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2009 rok. [...]

Sprawozdanie z wykonania budżetu GMINY WĄPIELSK za I półrocze 2009 roku

SPRAWOZDANIE Z wykonania budżetu GMINY WĄPIELSK za I półrocze 2009 roku. Budżet GMINY WĄPIELSK na 2009 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Wąpielsku Nr XXI/104/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku oraz wprowadzonymi zmianami, [...]

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wąpielsk sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Uchwała Nr 38 / 2009Składu orzekającego Nr 8Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 25 marca 2009 roku.w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wąpielsksprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2008 rok. [...]

metryczka