Nowe zasady przetwarzania danych osobowych (RODO)


Szanowni Państwo,
25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Wprowadzana dyrektywa ma przede wszystkim na celu ochronę danych osobowych i przejrzystość ich przetwarzania.  Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z motywu 60 i art. 12 i 13 cytowanego powyżej ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa dane osobowe przyjęliśmy i realizujemy politykę ochrony danych osobowych zgodną z postanowieniami RODO.
Jesteśmy Administratorem Państwa danych osobowych, pozyskanych na potrzeby zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub  w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze albo też w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane te przetwarzamy w w/w celach obejmujących wszelkie niezbędne czynności związane z realizacją tych celów.  
Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Państwa prywatności oraz bezpieczeństwie danych osobowych, a także na zapewnieniu możliwości realizowania wszystkich przysługujących Państwu  w związku z RODO praw.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą w  treści naszej Polityki Prywatności. Nowe postanowienia precyzują sposób przetwarzania danych osobowych oraz wprowadzają szczegółowe informacje dotyczące Państwa uprawnień.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (25 maja 2018)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (25 maja 2018, 13:22:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1254