OBWIESZCZENIE z dnia 24 Kwietnia 2017r o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wąpielsk przeprowadzonych w dniu 23 Kwietnia 2017r

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
we Włocławku

z dnia 24 kwietnia 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wąpielsk przeprowadzonych w dniu 23 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15) Komisarz Wyborczy we Włocławku podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wąpielsk przeprowadzonych w dniu 23 kwietnia 2017 r.

 Część I.
Dane ogólne


1 Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym.
2 Wybierano 1 radnego spośród 3 kandydatów zgłoszonych na 3 listach kandydatów przez 3 komitety wyborcze.
3 Głosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie głosowania.
4 Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 189.
5 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 86.
6 Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła 85, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 44,97%.
7 Wybrano 1 radnego.
Część II.
Wyniki wyborów
Rozdział 1.
Okręg wyborczy nr 5
1. Liczba wybieranych radnych wynosiła 1.
2. Wybory odbyły się.
3. Głosowanie przeprowadzono.
4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 189.
5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 86.
6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła 85,
czyli frekwencja wyborcza wyniosła 44,97%.
7. Liczba głosów nieważnych wyniosła 1,
co stanowi 1,18% ogólnej liczby głosów, w tym:
1) z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej
liczby kandydatów 0,
2) z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 1,
3) z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok skreślonego nazwiska
kandydata 0.
8. Liczba głosów ważnych wyniosła 84,
co stanowi 98,82% ogólnej liczby głosów.
9. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

1) JARZĄBEK Agnieszka  28 lista nr 1 KWW NADZIEJA GOSPODARNOŚĆ ROZWÓJ
2) CIESZYŃSKI Marek     23 lista nr 2 KWW GMINA DLA MIESZKAŃCÓW
3) MONKOWSKA Anna     33 lista nr 3 KWW ANNY MONKOWSKIEJ

10. Radną została wybrana:
1) z listy nr 3 KWW ANNY MONKOWSKIEJ:
a) MONKOWSKA Anna.
11. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.


Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wąpielsk (289kB) pdf
Komisarz Wyborczy

/-/ Jolanta Górska

metryczka


Wytworzył: Komisarz Wyborczy Jolanta Górska (24 kwietnia 2017)
Opublikował: Jacek Żywocki (25 kwietnia 2017, 08:13:05)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Wąpielsk

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 654