Sprawozdanie z wykonania budżetu GMINY WĄPIELSK za I półrocze 2009 roku


SPRAWOZDANIE
 Z wykonania budżetu GMINY WĄPIELSK za I półrocze 2009 roku.
Budżet GMINY WĄPIELSK na 2009 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Wąpielsku Nr XXI/104/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku oraz wprowadzonymi zmianami, wg uchwał: Nr XXII/114/09 z dnia 12 lutego 2009r , Nr XXIII/118/09 z dnia 19 marca 2009 r. Nr XXIV/122/09 z dnia 17 kwietnia 2009r, Nr XXV/126/09 z dnia 4 czerwca 2009r, Nr XXVI/133/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku oraz zarządzeniem Nr 5/09 z dnia 18 maja 2009r. Ustalone dochody po zmianach wynoszą 10.675.4781,00 zł, a wydatki -12.729.475,00 zł, deficyt budżetowy - 2.053.994,00 zł, który planuje pokryć się kredytem bankowym oraz wolnymi środkami.
Dochody ogółem na dzień 30.06.2009 roku zostały wykonane w wysokości 5.350.068,22 zł, co stanowi 50,12 %, wydatki natomiast 4.763207,45 zł, tj.37,42 %. Nadwyżka budżetu za I półrocze 2009 roku wynosi 586.860,77 zł.
Przedstawiona informacja szczegółowo obrazuje realizację uchwalonego budżetu na 2009 rok I półrocze, zarówno dochodów jak i wydatków.

Sprawozdanie za I półrocze 2009 roku (3701kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Henryk Kowalski - Wójt Gminy Wąpielsk (31 lipca 2009)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (31 lipca 2009, 10:29:40)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (18 kwietnia 2011, 11:42:50)
Zmieniono: -

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3366