Informacja o przyjmowaniu wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Działając na podstawie art. 56 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.) informuję, że akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do wójta gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, do dnia 19 czerwca 2020 r. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania. Wzór wniosku oraz zgody na przyjęcie pełnomocnictwa został zamieszczony na stronie www.bip.wapielsk.eu

wniosek-o-sporzadzenie-aktu-pelnomcnictwa.pdf (157kB) pdf
zgoda-na-przyjecie-aktu-pelnomocnictwa.pdf (177kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Wąpielsk (12 czerwca 2020)
Opublikował: Jacek Żywocki (15 czerwca 2020, 09:12:35)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Wąpielsk

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 602