Wybory Prezydenta RP 2020

Wybory Prezydenta RP 2020

Informacja o przyjmowaniu wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Działając na podstawie art. 56 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.) informuję, że akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do wójta gminy, w której [...]

Informacja o składaniu zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego w Urzędzie Gminy Wąpielsk

Wyborcy ujęci w spisie wyborców w Gminie Wąpielsk mogą składać zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., w Urzędzie Gminy Wąpielsk ustnie, [...]

Informacja o miejscu wywieszania obwieszczeń wyborczych

Informacja o miejscu wywieszania obwieszczeń wyborczychNa terenie Gminy Wąpielsk bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych jest możliwe na tablicach informacyjnych w sołectwach:   1. [...]

Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych

Informacje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych – tutaj. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami osób niepełnosprawnych – tutaj. [...]

metryczka