Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych

Informacja
 
Podmioty uprawnione do udziału w referendum mogą bezpłatnie wywieszać swoje plakaty na tablicach ogłoszeń w n/w sołectwach:
 
1. Bielawki
2. Długie I
3. Długie II
4. Kiełpiny
5. Kierz Półwieski
6. Lamkowizna
7. Łapinóżek
8. Półwiesk Duży
9. Półwiesk Mały
10. Radziki Duże
11. Radziki Małe
12. Ruszkowo
13.Tomkowo
14. Wąpielsk I
15. Wąpielsk II
16. Kierz Radzikowski

metryczka


Wytworzył: Gminny Komisarz Wyborczy (9 lipca 2015)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (9 lipca 2015, 13:51:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 949