2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2020

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu


Osiągnięte poziomy recyklingu w  2014 roku
 
Zgodnie z założeniami wprowadzonej w 2013 rewolucji śmieciowej gminy zostały zobowiązane do zmniejszania ilości odpadów zmieszanych a zwiększania ilości odpadów przygotowanych do ponownego wykorzystania i recyklingu takich jak: szkło, papier, metal, tworzywa sztuczne, odpady budowlane i rozbiórkowe.
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzywa sztucznego i szkła to 34,31 %. Na osiągnięty poziom wpływ miała większa ilość zebranych odpadów opakowaniowych oraz zmniejszona średnia wojewódzka masa wytworzenia odpadów komunalnych(kg/os/rok). Pomimo osiągniętego poziomu recyklingu mieszkańcy gminy muszą przyłożyć większą uwagę do prawidłowego sortowania odpadów w domach gdyż gmina zobowiązana  jest do 2020 roku osiągnąć poziom 50 %  recyklingu i przygotowania do ponownego użycia.
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych  i rozbiórkowych, wyniósł 100%. Zebrany w gminie gruz oraz odpady rozbiórkowe w 100% zostały poddane recyklingowi.
W 2014 roku gmina osiągnęła poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. i wyniósł on 0%

metryczka


Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (23 kwietnia 2015)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (23 kwietnia 2015, 09:49:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1838