Uchwała w sprawie obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych


Uchwała
Gminnej Komisji Wyborczej
w Wąpielsku
z dnia 02 listopada 2010 r.

w  sprawie  obwieszczenia  o  zarejestrowanych  listach kandydatów na radnych.
Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. Z 2010 r nr 176,poz.1190/
Gminna Komisja Wyborcza w Wąpielsku
uchwala, co następuje:
§1
Zarządza się wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.
§2
Treść obwieszczenia zawierająca numery list kandydatów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniu i ewentualne oznaczenia kandydatów i list stanowi załącznik do uchwały.
§3
Obwieszczenie przekazuje się Wójtowi, który zapewni jego wydruk i rozplakatowanie na obszarze gminy.

Uchwała (295kB) pdf
Obwieszczenie (34kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Gminna Komisja Wyborcza (2 listopada 2010)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (3 listopada 2010, 09:26:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2722