Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Wąpielsku


I N F O R M A C J A
Komisarza Wyborczego we Włocławku
z dnia 7 października 2010 r.
 
                Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) oraz § 11 ust. 3 uchwały Państwowej komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy, podaje się do wiadomości publicznej skład :
 
Gminnej Komisji Wyborczej w Wąpielsku
Urząd Gminy w Wąpielsku
 
           
1. Cieszyński Edward Wąpielsk
2. Łaszewski Eugeniusz Kierz Półwieski
3. Pawlicki Edward Wąpielsk II
4. Wilmanowska Barbara Radziki Duże
5. Federowicz Ewa Radziki Duże
6. Izdepska Małgorzata Wąpielsk I
7. Rempuszewska Anna Wąpielsk II
 
 
 
                                                                                              Komisarz Wyborczy
 
                                                                                                 Jolanta Górska

Pobierz (25kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Komisarz wyborczy (7 października 2010)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (12 października 2010, 14:56:31)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (14 października 2010, 08:50:03)
Zmieniono: Modyfikacja tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2834