Zakres Zadań Wójta Gminy

Do zakresu zadań Wójta Gminy należy:
1. Kierowanie bieżącymi sprawami gminy.
2. Wykonanie uchwał Rady.
3. Gospodarowanie mieniem komunalnym.
4. Koordynowanie działań komórek organizacyjnych Urzędu.
5. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Upoważnienia swoich zastępców lub innych pracowników Urzędu do
wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych indywidualnych
sprawach z zakresu administracji publicznej.
7. Reprezentowanie gminy na zewnątrz.
8. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich
pracowników Urzędu i Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy.
9. Wykonywanie zadań kierownika Urzędu z zakresu prawa pracy.
10. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta Gminy przez
przepisy prawa.

metryczka


Wytworzył: Henryk Kowalski (30 października 2006)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (2 sierpnia 2007, 13:13:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5726