Wybory Prezydenta RP - 2015

Wybory Prezydenta RP - 2015

Zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

INFORMACJA Zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP wyznaczonych na dzień 10 maja 2015 roku przyjmowane będą od komitetów wyborczych w dniach i godzinach pracy [...]

Zgłoszenia i wnioski od wyborców niepełnosprawnych

Zgłoszenia i wnioski od wyborców niepełnosprawnych oraz informacje o przeprowadzanych wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., w tym dotyczące udziału w wyborach osób niepełnosprawnych, będą [...]

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych

Informacja   Komitety Wyborcze mogą bezpłatnie wywieszać swoje plakaty wyborcze na tablicach ogłoszeń w n/w sołectwach:   1. Bielawki 2. Długie I 3. Długie II 4. Kiełpiny 5. Kierz Półwieski 6. [...]

metryczka