Strona główna  >  Uchwały

Uchwały z 2017 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 59) starsze uchwały »Uchwała nr XLIII/230/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 sierpnia 2017


zmieniające Uchwałę Nr V/22/11 Rady Gminy Wąpielsk w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2017 - 2027

Uchwała nr XLIII/229/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 sierpnia 2017


zmieniające Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

Uchwała nr XLIII/228/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 sierpnia 2017


w sprawie przystąpienia Gminy Wąpielsk, jako członka zwyczajnego do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza".

Uchwała nr XLIII/227/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 sierpnia 2017


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019"

Uchwała nr XLIII/226/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 sierpnia 2017


w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięcie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu.

Uchwała nr XLII/225/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lipca 2017


w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Wąpielsk dotyczącego uczczenia 650-lecia Wąpielska.

Uchwała nr XLII/224/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lipca 2017


w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Wąpielsk oraz zasad ich używania

Uchwała nr XLI/223/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 lipca 2017


zmieniająca Uchwałę Nr V/22/11 Rady Gminy Wąpielsk w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2017-2027

Uchwała nr XLI/222/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 lipca 2017


zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017.

Uchwała nr XLI/221/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 lipca 2017


w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uchwała nr XLI/220/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 lipca 2017


zmieniająca uchwałę nr I/3/14 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania przewodniczących i składów komisji stałych.

Uchwała nr XLI/219/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 lipca 2017


w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wąpielsk

Uchwała nr XL/218/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 czerwca 2017


zmieniające Uchwałę Nr V/22/11 Rady Gminy Wąpielsk w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2017 - 2027

Uchwała nr XL/217/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 czerwca 2017


zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

Uchwała nr XL/216/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 czerwca 2017


w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Gminy Wąpielsk.

Uchwała nr XL/215/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 czerwca 2017


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Uchwała nr XL/214/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 czerwca 2017


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Wąpielsk za 2016 roku.

Uchwała nr XXXIX/213/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 24 maja 2017


zmieniające Uchwałę Nr V/22/11 Rady Gminy Wąpielsk w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2017 - 2027

Uchwała nr XXXIX/212/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 24 maja 2017


zmieniająca Uchwalę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

Uchwała nr XXXIX/211/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 24 maja 2017


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Gminę Wąpielsk z Powiatem Rypińskim w sprawie przebudowy drogi powiatowej
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 59) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij