Strona główna  >  Uchwały

Uchwały z 2018 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 86) starsze uchwały »Uchwała nr II.9.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2018


w sprawie średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk na 2019 rok

Uchwała nr II.8.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2018


w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na 2019 rok

Uchwała nr II.7.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2018


w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

Uchwała nr II.6.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2018


w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wąpielsk

Uchwała nr II.5.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2018


w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Wąpielsk

Uchwała nr II.4.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2018


w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Wąpielsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Uchwała nr II.16.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2018


w sprawie wystąpienia Gminy Wąpielsk ze Związku Gmin Rypińskich z siedzibą w Rypinie

Uchwała nr II.15.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2018


w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

Uchwała nr II.14.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2018


zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Wąpielsk w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2018-2028

Uchwała nr II.13.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2018


zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.

Uchwała nr II.12.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2018


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wąpielsk.

Uchwała nr II.11.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2018


w sprawie w sprawie uchwalenia diet w formie ryczałtu dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy

Uchwała nr II.10.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2018


w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Wąpielsk.

Uchwała nr I.3.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 listopada 2018


w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Wąpielsk.

Uchwała nr I.2.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 listopada 2018


w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wąpielsk.

Uchwała nr I.1.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 listopada 2018


w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wąpielsk.

Uchwała nr LXI/332/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 października 2018


w sprawie zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Wąpielsk w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2018-2028.

Uchwała nr LXI/331/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 października 2018


w sprawie zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.

Uchwała nr LXI/329/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 października 2018


w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXVI/127/16 z dnia 15 lipca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 86) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij