Ogłoszenia

Ogłoszenia

Informacja Wójta Gminy Wąpielsk o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Informacja Wójta Gminy Wąpielsk o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i [...]

OGŁOSZENIE w sprawie zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowych w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań własnych gminy

w sprawie zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowych w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań własnych gminy   Zgodnie z art. 15 ust. 2a i [...]

metryczka