Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku
tryb zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społecznej na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843)
nr sprawy: -
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 18 stycznia 2021  09:00
wynik postępowania: Protokół z postępowania w załączniku. 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)