REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE - 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE - 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych (tablice ogłoszeń)

Na terenie Gminy Wąpielsk bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych jest możliwe na tablicach informacyjnych w sołectwach:   1. Bielawki 2. Długie I 3. Długie II 4. Kiełpiny [...]

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu referendum

Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej dotyczący Referendum Ogólnokrajowego [...]

metryczka