Uchwała w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wąpielsk

Uchwała Nr 11/Kd/2015
Składu Orzekającego Nr 8
Regionalnej   Izby   Obrachunkowej   w  Bydgoszczy
z dnia 29 stycznia 2015 roku.
w sprawie  wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wąpielsk sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok.
w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wąpielsk

Uchwała (1275kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej (29 stycznia 2015)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (3 lutego 2015, 08:44:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 824