Konsultacje społeczne z Mieszkańcami Gminy Wąpielsk w sprawie uchwalenia statutów sołectw.


Konsultacje społeczne w sprawie statutów sołectw
 
Szanowni Mieszkańcy
W okresie od dnia 28 lipca 2021 r. do dnia 4 sierpnia 2021 r. zapraszamy Państwa do konsultacji społecznych w sprawie statutów sołectw z terenu Gminy Wąpielsk.
Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w projektach uchwał dotyczących statutów Sołectw.
Konsultacje podzielone są na poszczególne Sołectwa, dla których został przygotowany projekt nowego statutu, a do udziału w konsultacjach są uprawnieni mieszkańcy danego sołectwa.
W ramach konsultacji Mieszkańcy danego Sołectwa mają możliwość zgłaszania opinii i wniosków dotyczących projektu Statutu Sołectwa poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektów statutów, uzupełnień i doprecyzowania zapisów w formie pisemnej na udostępnionym Państwu formularzu.
Projekty statutów Sołectw są:
a)      wyłożone do publicznego wglądu w formie papierowej u sołtysa danego Sołectwa,
b)     wyłożone do publicznego wglądu w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Wąpielsku – w Sekretariacie pok. nr 7,
c)      opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wąpielsk oraz na stronie internetowej Gminy Wąpielsk
Składanie opinii i wniosków do projektu statutu odbywa się na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: ug@wapielsk.pl, w terminie od dnia 28 lipca 2021 do dnia 4 sierpnia 2021 roku.

Zarządzenie 35/2021 (157kB) pdf
 
Statut Sołectwa Bielawki 2021 (477kB) pdf
Statut Sołectwa Długie I 2021 (717kB) pdf
Statut Sołectwa Długie II 2021 (765kB) pdf
Statut Sołectwa Kiełpiny 2021 (891kB) pdf
Statut Sołectwa Kierz Półwieski 2021 (943kB) pdf
Statut Sołectwa Kierz Radzikowski 2021 (659kB) pdf
Statut Sołectwa Lamkowizna 2021 (869kB) pdf
Statut Sołectwa Łapinóżek 2021 (734kB) pdf
Statut Sołectwa Półwiesk Duży 2021 (732kB) pdf
Statut Sołectwa Półwiesk Mały 2021 (724kB) pdf
Statut Sołectwa Radziki Duże 2021 (1097kB) pdf
Statut Sołectwa Radziki Małe 2021 (835kB) pdf
Statut Sołectwa Ruszkowo 2021 (732kB) pdf
Statut Sołectwa Tomkowo 2021 (1105kB) pdf
Statut Sołectwa Wąpielsk I 2021 (902kB) pdf
Statut Sołectwa Wąpielsk II 2021 (732kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Wąpielsk (20 lipca 2021)
Opublikował: Jacek Żywocki (22 lipca 2021, 12:23:06)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Wąpielsk

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 446