INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 18 czerwca 2021 r.

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego we Włocławku II
z dnia 18 czerwca 2021 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), w celu powołania w gminie Wąpielsk obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wąpielsk zarządzonych na dzień 18 lipca 2021 r., Komisarz Wyborczy we Włocławku II informuje, co następuje:
§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 23 czerwca 2021 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wąpielsk do niżej wymienionej komisji wyborczej:
- Nr 3, w liczbie 4.
§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wąpielsk.
§ 3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy we Włocławku II
/-/ Piotr Kozubowicz

INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 18 czerwca 2021 r. (98kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Komisarz Wyborczy we Włocławku II Piotr Kozubowicz (18 czerwca 2021)
Opublikował: Jacek Żywocki (18 czerwca 2021, 18:10:07)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Wąpielsk

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 333