Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych.


INFORMACJA
 
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.)

wyznaczam na obszarze Gminy Wąpielsk

następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:
 
Tablice ogłoszeń w sołectwach na terenie Gminy Wąpielsk:
 
1. Bielawki
2. Długie I
3. Długie II
4. Kiełpiny
5. Kierz Półwieski
6. Lamkowizna
7. Łapinóżek
8. Półwiesk Duży
9. Półwiesk Mały
10. Radziki Duże
11. Radziki Małe
12. Ruszkowo
13.Tomkowo
14. Wąpielsk I
15. Wąpielsk II
16. Kierz Radzikowski
 
         Powyższy wykaz podaje się do  publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
                                                                                     Wójt Gminy Wąpielsk
                                                                                                  /-/
                                                                                          Dariusz Górski

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Wąpielsk (27 marca 2019)
Opublikował: Jacek Żywocki (28 marca 2019, 09:04:26)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Wąpielsk

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 591