Wybory uzupełniające 2019

Wybory uzupełniające 2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 11 lutego 2019 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 11 lutego 2019 r. Na podstawie art. 386 $ 1 i art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) w związku z uchwałą Nr LI/274/18 zm. uchwałą [...]

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wąpielsk zarządzone na dzień 14 Kwietnia 2019 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wąpielsk [...]

metryczka