POLITYKA PRYWATNOŚCI Urzędu Gminy w Wąpielsku


POLITYKA PRYWATNOŚCI
Urzędu Gminy w Wąpielsku
I. Dane Administratora Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Wąpielsk, z siedzibą w Urzędzie Gminy w Wąpielsku, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk, adres poczty elektronicznej: ug@wapielsk.pl oraz sekretariat@wapielsk.pl .
II. Inspektor Ochrony Danych
Wójt Gminy Wąpielsk  wyznacza Inspektora Ochrony Danych, który udziela pomocy we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych.
Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: sekretariat@wapielsk.pl lub pocztą tradycyjną: Urząd Gminy w Wąpielsku, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk.
III. Cel i czas przetwarzania danych osobowych
1. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratrora jest realizacja zadań samorządu gminnego na podstawie szczegółowych przepisów prawa. Dane osobowe są wykorzystywane w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności. Przetwarzanie danych osobowych, które wychodzą poza niezbędny dla czynności zakres może nastąpić po wyrażeniu zgody osoby, której dotyczą.
2. Czas przechowywania danych jest zróżnicowany i zależy od rodzaju sprawy. Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej.
IV. Uprawnienia podmiotów danych
1.    Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:
•    dostępu do danych osobowych;
•    sprostowania danych osobowych;
•    usunięcia danych osobowych;
•    ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
•    sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
•    przenoszenia danych osobowych.
2.    Wyżej wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach istnieje możliwość odmowy ich spełnienia. Odmowa może nastąpić w sytuacji, gdy:
- istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do interesów, praw i wolności osoby, której dane są przetwarzane lub
-  istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
3.    Swoje uprawnienia można zrealizować poprzez  wysłanie pisma bezpośrednio do Urzędu Gminy w Wąpielsku lub na adres poczty elektronicznej ug@wapielsk.pl bądź sekretariat@wapielsk.pl .
V.    Prawo do wniesienia skargi
W sytuacji, gdy ktoś uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VI. Prawo wycofania zgody
1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili jest możliwość jej wycofania.
2. W przypadku chęci cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu należy wysłać pismo bezpośrednio do Urzędu Gminy w Wąpielsku  na adres mailowy ug@wapielsk.pl lub na adres: sekretariat@wapielsk.pl albo  za pomocą poczty tradycyjnej.
3. Do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Administrator ma prawo je przetwarzać. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
VII.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Administrator nie dokonuje profilowania.
VIII.  Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
IX. Cookies
1.Urząd Gminy w Wąpielsku na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów,  z których usług korzystamy (np. Facebooka, BIP).
2. Cookies spełniają wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych. Są to:
- wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej:  pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
- stan sesji: w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
- tworzenie statystyk: pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników;
- korzystanie z funkcji społecznościowych: na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.
3. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają wykorzystywanie cookies w urządzeniach, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Zgoda nie jest obowiązkowa.
4. Jeżeli nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej. Może to polegać na całkowitym zablokowaniu automatycznej obsługi plików cookies lub ustawieniu żądania powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
5. Urząd Gminy w Wąpielsku uprzedza, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku itp.
X.    Postanowienia końcowe
1.    W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu  ochrony danych osobowych.
2.    Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (25 maja 2018)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (25 maja 2018, 13:24:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 837