Klauzula Informacyjna dot. Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE nr 119) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Wąpielsk, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych,
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań samorządu gminnego na podstawie szczegółowych przepisów prawa,
3. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej, Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, posiada prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie to nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących osoby skarżącej naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
6. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym/ warunkiem realizacji wniosku/ warunkiem zawarcia umowy/ inne wynikające z zadań samorządu gminnego,
7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (25 maja 2018)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (25 maja 2018, 09:26:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 923