Informacja

Szanowni Państwo, 
 
25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO. W związku z tym, przedstawiamy Państwu wzory klauzul informacyjnych dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, odpowiednio do zakresu spraw:
- przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
- przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,
- przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska

klauzula inf. dot. ewidencji ludności (19kB) word
klauzula inf. dot. rejestracji a.s.c. i zmiany imienia i nazwiska (20kB) word
klauzula informacyjna dot. dowodów osobistych (21kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski (24 maja 2018)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (24 maja 2018, 13:41:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 845