OGŁOSZENIE w sprawie zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowych w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań własnych gminy

w sprawie zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowych w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań własnych gminy
 
Zgodnie z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)
 
Wójt Gminy Wąpielsk informuje, że: 
 
1. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy mogą zgłaszać kandydatów do Komisji Konkursowych w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych składanych w ramach otwartych konkursów na realizacje zadań publicznych w 2019 roku.
 
2. W skład komisji nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy biorące udział w konkursie.
 
3. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej (wzór stanowi załącznik nr 1) do dnia 11.03.2019 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do urzędu).
 
4. Za pracę w komisjach konkursowych, która odbywać się będzie w godzinach pracy Urzędu Gminy w Wąpielsku, jej członkowie nie będą otrzymywać wynagrodzenia.
 
5. W przypadku braku chętnych osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, komisje konkursowe zostaną powołane jedynie z pracowników Urzędu Gminy w Wąpielsku.
 
6. Miejsce zgłaszania kandydatów:
Urząd Gminy Wąpielsk
Wąpielsk 20
87-337 Wąpielsk

Ogłoszenie (658kB) pdf
Załącznik do ogłoszenia (17kB) plik

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski (4 marca 2019)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (4 marca 2019, 10:04:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 439