Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Wąpielsk z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Informacja (1378kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Wąpielsk (5 kwietnia 2019)
Opublikował: Jacek Żywocki (5 kwietnia 2019, 11:49:56)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Wąpielsk

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 133