Zarządzenie nr 63/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 26 września 2018

Zarządzenie nr 63/2018
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 26 września 2018


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu programu współpracy gminy Wąpielsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019

Zarządzenie

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski (25 września 2018)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (17 grudnia 2018, 12:44:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 154