SPRAWOZDANIE


SPRAWOZDANIE
Z KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WĄPIELSK
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2018.
 
 
          W dniu 27.09.2017 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Wąpielsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, zwanego dalej „Programem”.
 
Informacja o możliwości uczestnictwa w konsultacjach tj. Zarządzenie nr 47/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 5 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu programu współpracy gminy Wąpielsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 oraz Zarządzenie nr 52/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 20 września 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 47/2017  Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 5 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu programu współpracy gminy Wąpielsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018, wraz z projektem Programu oraz formularzem konsultacji zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wąpielsk, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w dniu 20.09.2017 r.
 
Konsultacje zakończyły się 11.10.2017 r.
 
W wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy w Wąpielsku nie wpłynął żaden wniosek z prośbą o zmianę zapisów w Programie.
 
W związku z powyższym projekt Programu przedstawia się Radzie Gminy Wąpielsk.
 
 
Sporządziła
 
Referent
Agnieszka Ciecierska

Sprawozdanie (864kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (30 października 2017)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (30 października 2017, 11:43:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 237