2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2020

Osiągnięte poziomy recyklingu 2016


Zgodnie z art. 3b oraz 3c u.c.p.g gmina zobligowana jest do ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, oraz do osiągnięcia poziomów recyklingu i przygotowania do użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych także nakłada obowiązek osiągania odpowiednich wskaźników przez gminę

            Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzywa sztucznego i szkła wyniósł w 2016 roku 42,10 %. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych  i rozbiórkowych, wyniósł 100%. Zebrany w gminie gruz oraz odpady rozbiórkowe w 100% zostały poddane recyklingowi.

W 2016 roku gmina osiągnęła poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. i wyniósł on 26,43%

Osiągnięte poziomy recyklingu 2016 (39kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski (7 lipca 2017)
Opublikował: Jacek Żywocki (9 lipca 2017, 22:15:05)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Wąpielsk

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1347