Zarządzenie nr 3/2016

Zarządzenie nr 3/2016
Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wąpielsku
z dnia 25 października 2016 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Opiekunka środowiskowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąpielsku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku zarządza co następuje:

§1
Powołuje się komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Opiekunka środowiskowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąpielsku w składzie:
1. Hanna Czaja — przewodniczący Komisji,
2. Aneta Kaliszewska — członek Komisji jako sekretarz,
3. Jolanta Szczepańska — członek Komisji.

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wąpielsk oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kierownik Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej
 w Wąpielsku

metryczka


Wytworzył: Jolanta Szczepańska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku (25 października 2016)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (25 października 2016, 15:45:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 648