Zarządzenie Nr 1/2016


Zarządzenie  Nr 1/2016
   Kierownika Gminnego Ośrodka
     Pomocy Społecznej w Wąpielsku
      z dnia 23 marca 2016 r.
    w sprawie:
powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąpielsku
Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku zarządza co następuje:

§ 1
1. Powołuje się Komisję w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąpielsku - stanowisko Asystent Rodziny                   w składzie:
1) Hanna Czaja – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąpielsku – Przewodniczący
2) Jolanta Szczepańska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                             w Wąpielsku - członek
3) Aneta Czarnecka pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej                    w Wąpielsku – członek

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wąpielsk oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kierownik Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej
w Wąpielsku

metryczka


Wytworzył: Jolanta Szczepańska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku (23 marca 2016)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (23 marca 2016, 12:51:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1284