Ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków


Wójt Gminy Wąpielsk informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
            W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Wąpielsk, o wypełnienie zgłoszenia i dostarczenie go Urzędu Gminy w Wąpielsku w terminie do 30 czerwca 2015r do pok. nr 8 lub 29 w Urzędzie Gminy. Druk zgłoszenia znajduje się na stronie urzędu www.wapielsk.pl w zakładce ODPADY lub na stronie www.bip.wapielsk.eu
 Jednocześnie informuję, że podczas przeprowadzania kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych, będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.

Zgłoszenie (33kB) word

metryczka


Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (5 maja 2015)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (5 maja 2015, 08:32:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3715