Zarządzenie Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum


Zarządzenie Nr 36/15
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 13 sierpnia 2015 r.
 
 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum
 
     Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.  (Dz. U. Z 2015 r. poz. 318) Wójt Gminy zarządza, co następuje.
 
§ 1
     Dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. powołuje się obwodowe komisje do spraw referendum w składach osobowych określonych w załączniku do zarządzenia.
 
§ 2
  Składy osobowe obwodowych komisji do spraw referendum podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
§ 3
     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 36/15
Wójta Gminy                  
Wąpielsk z dnia 13.08.2015r.
 
 
Skład obwodowej komisji ds. referendum Nr 1 w Radzikach Dużych
1.     Wiśniewska Milena
2.     Nędzi Katarzyna
3.     Gietka Magdalena
4.     Barwińska Małgorzata
5.     Szymański Jarosław
6.     Fabiszewska Hanna
7.     Krauza Agnieszka
8.     Majewska Barbara
9.     Grabska Aneta – z urzędu
 
 Skład obwodowej komisji ds. referendum Nr 2 w Radzikach Dużych
1.     Murawski Piotr
2.     Dziak Przemysław
3.     Barwiński Przemysław
4.     Dykalski Patryk
5.     Betker Katarzyna
6.     Sitniewska Teresa
7.     Ciecierska Justyna
8.     Krelska Agata
9.     Krauza Wioleta – z urzędu
 
 Skład obwodowej komisji ds. referendum Nr 3 w Wąpielsku
1.     Rempuszewska Anna
2.     Fabiszewski Michał
3.     Grzybowska Kinga
4.     Cieszyński Edward
5.     Malinowska Magdalena
6.     Garkowska Klaudia
7.     Leszczyńska Regina
8.     Pawlak Katarzyna
9.     Meler Katarzyna – z urzędu
 
 Skład obwodowej komisji ds. referendum Nr 4 w Wąpielsku
1.     Śliwiński Bartosz
2.     Białkowska Mirosława
3.     Bendykowska Dorota
4.     Grzybowski Piotr
5.     Pniewski Artur
6.     Mroczkowska Monika
7.     Trędewicz Karolina
8.     Wiśniewska Wioletta
9.     Barczewska Zofia -  z urzędu
 
 Skład obwodowej komisji ds. referendum Nr 5 w Półwiesku Małym
1.     Łukaszewska Bożena
2.     Kucharski Bartosz
3.     Siuda Elżbieta
4.     Karpińska Urszula
5.     Krasińska Patrycja
6.     Garkowski Wiesław
7.     Karpiński Andrzej
8.     Kamińska Marietta
9.     Majewska Hanna -  z urzędu
 
Skład obwodowej komisji ds. referendum Nr 6 w Długiem
1.     Jadzińska Marta
2.     Barcikowska Daria
3.     Białkowska Anna
4.     Szymańska Joanna
5.     Listkowska Iwona
6.     Cywiński Andrzej
7.     Murawski Marcin
8.     Marcińczyk Józef
9.      Wasilewski Michał – z urzędu

metryczka


Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (13 sierpnia 2015)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (13 sierpnia 2015, 11:05:38)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (13 sierpnia 2015, 11:08:00)
Zmieniono: -

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 945