Kalendarz Wyborczy

do dnia 17 września 2014 r. - zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 22 września 2014 r. - powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 7 października 2014 r. do godz. 24.00 - zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw

do dnia 12 października 2014 r. - utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 17 października 2014 r. do godz. 24.00 - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych;
- zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do dnia 22 października 2014 r. - przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w
ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw

do dnia 24 października 2014 r. - przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez PKW

do dnia 26 października 2014 r. - przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów
w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim;

16 listopada 2014 r. - od 7:00 do 21:00 głosowanie

metryczka


Wytworzył: Komisarz Wyborczy we Włocławku (8 września 2014)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (8 września 2014, 07:48:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1329