Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej


Osoba fizyczna może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

Przedsiębiorca składa wniosek CEIDG-1 o wpis do ewidencji. Wniosek ten jest równocześnie wnioskiem zgłaszającym wpis do rejestru (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym (NIP), zgłoszeniem płatnika składek lub jego zmiany (ZUS/KRUS). Wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie gminy w całej Polsce lub elektronicznie poprzez platformę CEIDG (dotyczy tylko osób posiadających podpis elektroniczny, lub profil zaufany E-PUAP) Wniosek CEIDG-1 wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Ministerstwa Gospodarki - www.mg.gov.pl lub w systemie CEIDG - www.firma.gov.pl.

Wniosek o wpis do CEIDG jest wolny od opłat i można go złożyć w następujący sposób:
1. dla osób dysponujących bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym e-PUAP wniosek można złożyć bezpośrednio, w systemie CEIDG, przy wykorzystaniu zamieszczonego kreatora lub aktywnego formularza.
2. Dla osób nie posiadających bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego e-PUAP:
- elektronicznie do CEIDG - w ciągu 7 dni należy zgłosić się do dowolnego urzędu gminy w Polsce w celu podpisania wcześniej wysłanego wniosku (Uwaga: czas realizacji wniosku rozpoczyna się w momencie jego podpisania). Należy mieć przy sobie dokument tożsamości w celu uwierzytelnienia wnioskodawcy.
- w formie papierowej, osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnym urzędzie gminy w Polsce.

Należy mieć przy sobie dokument tożsamości w celu uwierzytelnienia wnioskodawcy.
- pocztą do dowolnego urzędu gminy w Polsce, konieczne jest notarialne potwierdzenie podpisu.

Organ gminy wprowadza wniosek CEIDG-1 do systemu CEIDG nie później , niż następnego dnia roboczego po jego otrzymaniu (momentem otrzymania jest dzień w którym obywatel złożył dokument w Urzędzie w formie papierowej lub dzień, w którym obywatel podpisał wcześniej złożony wniosek w formie elektronicznej). 

System CEIDG przekazuje wniosek CEIDG-1 do właściwego Urzędu Skarbowego, oddziału ZUS/KRUS oraz do GUS, dane wnioskodawcy, są także weryfikowane przez system w Krajowym Rejestrze Karnym oraz bazach PESEL i NIP

Opłaty: wniosek CEIDG-1 jest zwolniony z opłat

Miejsce składania dokumentów
Urząd Gminy Wąpielsk
Wąpielsk 20
87-337 Wąpielsk
Pokój nr 29
Marcin Rempuszewski
tel. 564938321 w. 49

Druki wniosków można otrzymana miejscu lub pobrać ze strony internetowej www.bip.wapielsk.eu

Wniosek CEIDG - 1
Pobierz (101kB) pdf

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1
Pobierz (114kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Henryk Kowalski - Wójt Gminy Wąpielsk (31 grudnia 2013)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (31 grudnia 2013, 10:27:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3656