Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Wąpielsku z dnia 02 listopada 2010 r


Uchwała
Gminnej Komisji Wyborczej
w Wąpielsku
z dnia 02 listopada 2010 r.

w sprawie druku kart do głosowania

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Gminna Komisja Wyborcza w Wąpielsku uchwala, co następuje:
1. Dla przeprowadzenia wyborów Wójta Gminy w Wąpielsku zarządza      się      wydrukowanie  kart      do      głosowania, zgodnie z wzorem określonym w załączniku
2. Wójt Gminy    określi, na    podstawie    rejestru    wyborców, nakład druku kart.
3. Uchwałę z wzorem karty przekazuje się Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku.

Uchwała (226kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Gminna Komisja Wyborcza (2 listopada 2010)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (3 listopada 2010, 09:07:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1911