Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Wąpielsku z dnia 2.11.2010 r.Uchwała
Gminnej Komisji Wyborczej
W Wąpielsku
z dnia 2.11.2010 r.

w sprawie druku kart do głosowania.

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatowych i sejmików województw ( Dz.U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190 ) gminna Komisja Wyborcza w Wąpielsku uchwala, co następuje:
1)  Dla przeprowadzenia wyborów Rady Gminy w Wąpielsku zarządza się wydrukowanie
kart do głosowania, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego, zgodnych z wzorem
określonym w załącznikach od 1 do 10
2)  Wójt Gminy określi, na podstawie rejestru wyborców, nakład druku każdego rodzaju
kart.
3) Uchwałę z wzorami kart przekazuje się Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku.

Uchwała (216kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Gminna Komisja Wyborcza (2 listopada 2010)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (3 listopada 2010, 08:50:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1678