Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Wąpielsku z dnia 2 listopada 2010 r.

Uchwała
Gminnej Komisji Wyborczej
w Wąpielsku
z dnia 2 listopada 2010 r.

w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 64o ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U.z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Wąpielsku
Uchwala, co następuje:
§ 1
W wyniku przeprowadzonego losowania przyznaje się następujące numery listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 64o ust. 7 ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, w wyborach do Rady Gminy zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku:
21 - KWW Zgoda Powiatu Rypińskiego
22 - KWW „Czas Dobrych Gospodarzy"
23 - KWW Ruch Samorządowy
24 - KWW Rafała Głowackiego
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała (306kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Gminna Komisja Wyborcza (2 listopada 2010)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (3 listopada 2010, 08:29:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1633