Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Rypinie


I N F O R M A C J A
Komisarza Wyborczego we Włocławku
z dnia 7 października 2010 r.
 
                Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) oraz § 11 ust. 3 uchwały Państwowej komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy, podaje się do wiadomości publicznej skład :
 
Powiatowej Komisji Wyborczej w Rypinie
Starostwo Powiatowe w Rypinie
 ul. Warszawska 38  Rypin
 
           
1. Więckowska Katarzyna Rypin
2. Marynowski Piotr Dariusz Rypin
3. Barański Stanisław Rypin
4. Kamińska Karolina Rypin
5. Kalinowska Monika Rypin
6. Zaczkiewicz Andrzej Rypin
7. Karpińska Daniela Rypin
 
 
                                                                                              Komisarz Wyborczy
 
                                                                                                 Jolanta Górska
Pobierz (23kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Komisarz wyborczy (7 października 2010)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (12 października 2010, 14:59:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2662