Wymiana azbestu


-
-


Mieszkańcy Gminy WĄPIELSK
 
Podobnie jak w latach poprzednich występujemy o grant przeznaczony na zbiórkę azbestu z obiektów będących własnością osób fizycznych. W roku 2021 dofinansowanie wyniesie 100% kosztów usunięcia azbestu.
Zachęcamy więc mieszkańców, którzy planują w 2021 roku wymianę azbestu do udziału w programie. Zachęcamy do udziału w programie, gdyż jeśli zostanie przyznany nam grant azbest można będzie oddać nie ponosząc żadnych kosztów.
Realizację zadania planujemy zakończyć do końca września 2021 r. Osoby które planują zdjęcie azbestu zobowiązane są złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub  pozwolenie na budowę na budynek na którym planują zdjąć azbest.
Od osób które azbest mają już zdjęty nie są wymagane takie dokumenty.
Aby wziąć udział w programie w 2021 roku należy złożyć pisemne oświadczenie w Urzędzie Gminy w Wąpielsku, pokój nr 16. Zakończenie przyjmowania oświadczeń planujemy na dzień 30 czerwca 2021 r.
Osoby które planują wymianę azbestu w latach 2022 i 2023 tez prosimy o złożenie takiej informacji.
Wójt Gminy Wąpielsk
Dariusz Górski
Wójt Gminy Wąpielsk
Dariusz Górski

metryczka


Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (24 listopada 2015)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (24 listopada 2015, 11:53:49)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (7 czerwca 2021, 10:57:00)
Zmieniono: Nowy nabór

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1119