Zarządzenie nr 16/2011Wójta Gminy Wąpielskz dnia 1 grudnia 2011w sprawie w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Zespołu Administracyjnego Szkół w Wąpielsku.

Zarządzenie nr 16/2011
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 1 grudnia 2011


w sprawie w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Zespołu Administracyjnego Szkół w Wąpielsku.

Na podst. art. 30 pkt 2 ust. 5 i art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r z późn. zmian/

zarządzam,
co następuje:

§ 1. Powierzam Panu Janowi Kielikowi obowiązki kierownika Zespołu Administracyjnego Szkół w Wąpielsku na okres od dnia 01 grudnia 2011 do dnia 31 sierpnia 2012 roku.
§ 2. Udzielam Panu Janowi Kielikowi pełnomocnictwa do jednoosobowego prowadzenia i dysponowania majątkiem gminnym dotyczącym oświaty w ramach zwykłego zarządu.
§ 3. Warunki pracy i płacy zawarte zostaną w umowie o pracę.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 01 grudnia 2011 roku.

Zarządzenie nr 16/2011 (34kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (2 grudnia 2011, 13:49:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2161