Zarządzenie nr 14/2011Wójta Gminy Wąpielskz dnia 14 listopada 2011w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Wąpielsk na 2012 rok

Zarządzenie nr 14/2011
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 14 listopada 2011


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Wąpielsk na 2012 rokNa podstawie art. 233 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Wójt Gminy
ZARZĄDZA:

§1
Przyjąć opracowany projekt budżetu na 2012 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, wykazujący:

Dochody budżetu w wysokości -   12.530.368 zł
Wydatki budżetu w wysokości -    11.609.218 zł
 
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 14/2011 cz. 1 (5859kB) rar
Zarządzenie nr 14/2011 cz. 2 (4492kB) rar

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (21 listopada 2011, 10:13:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2010