Zarządzenie nr 9/2011Wójta Gminy Wąpielskz dnia 28 czerwca 2011w sprawie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Rutkowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 9/2011
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 28 czerwca 2011


w sprawie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Rutkowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Na podstawie art 9 g ust. 2 w związku z art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 67 – tekst jednolity) zarządza się co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
dla Pani Joanny Rutkowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
Pan Janusz Krajnik – Kierownik Zespołu Administracyjnego Szkół w Wąpielsku
Przedstawiciel organu prowadzącego – Przewodniczący,
Pani Elżbieta Urbańska – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku - Przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego,Pan Leszek Stefański – Dyrektor Gimnazjum im. T. Halika w Radzikach Dużych,Pani Anna Marzena Szajerska – nauczyciel technikum i liceum profilowanego - ekspert w zakresie nauczania języka angielskiego.Pan Krzysztof Więczkowski – nauczyciel liceum ogólnokształcącego, gimnazjum i szkoły podstawowej - ekspert w zakresie sztuki, techniki, informatyki, wychowania fizycznego i zarządzania oświatą.
 
§ 2
Obsługę biurową i organizacyjno – techniczną Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Zespół       
       Administracyjny Szkół w Wąpielsku.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zespołu Administracyjnego Szkół
       w Wąpielsku – Januszowi Krajnikowi.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 9/2011 (241kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (30 czerwca 2011, 07:56:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2875