Zarządzenie nr 7/2011Wójta Gminy Wąpielskz dnia 28 kwietnia 2011w sprawie w sprawie udzielenia pożyczki dla Spółki Wodnej w Wąpielsku.

Zarządzenie nr 7/2011
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 28 kwietnia 2011


w sprawie w sprawie udzielenia pożyczki dla Spółki Wodnej w Wąpielsku.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) oraz § 11 pkt. 6 uchwały Rady Gminy z dnia 18.02.2011r. Nr V/23/11 w sprawie ustalenia budżetu gminy na 2011 rok.
Zarządzam, co następuje:
§ 1
Udzielić nieoprocentowanej pożyczki w wysokości 7.000 (siedem tysięcy złotych) dla gminnej Spółki Wodnej w Wąpielsku z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług sprzętowych niezbędnych do wykonania pilnej wymiany rurociągu melioracyjnego o długości 70mb i średnicy 30cm w miejscowości Łapinóżek gm. Wąpielsk.
§ 2
Spłata pożyczki nastąpi do dnia 15.12.2011r.(według zawartej umowy).
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia umowy i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie

Na wniosek Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Wąpielsku z dnia 20.04.2011r. w oparciu o § 11 pkt 6 uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na 2011 rok z późniejszymi zmianami postanawiam udzielić nieoprocentowanej pożyczki w celu realizacji zadań przyjętych przez spółkę. Udzielona pożyczka ma na celu sfinansowanie zakupu materiałów i usług sprzętowych niezbędnych do wykonania pilnej wymiany rurociągu melioracyjnego o długości 70mb i średnicy 30cm w miejscowości Łapinóżek gm. Wąpielsk. Spłata pożyczki nastąpi w roku bieżącym w terminie do dnia 15.12.2011r.

Zarządzenie nr 7/2011 (223kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (2 czerwca 2011, 08:52:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2693