Zarządzenie nr 6/2011Wójta Gminy Wąpielskz dnia 8 kwietnia 2011w sprawie w sprawie upoważnienia Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego do jednoosobowego prowadzenia i dysponowania majątkiem gminnym i zaciągania zobowiązań finansowych w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Kowalewie Pomorskim.

Zarządzenie nr 6/2011
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 8 kwietnia 2011


w sprawie w sprawie upoważnienia Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego do jednoosobowego prowadzenia i dysponowania majątkiem gminnym i zaciągania zobowiązań finansowych w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Kowalewie Pomorskim.

Na podstawie art. 30 pkt 2 ust.5 i art.47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r z późn. zmian/
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Udzielam Panu Mieczysławowi Zientarskiemu jako Kierownikowi SZB przy UG w Wąpielsku, pełnomocnictwa do jednoosobowego prowadzenia i dysponowania majątkiem gminnym dotyczącym spraw związanych z prowadzeniem Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w ramach zwykłego zarządu.

§ 2.
Upoważnia się Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego w Wąpielsku do zaciągania w rachunku bieżącym kredytu odnawialnego dla SZB w Wąpielsku.

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Samorządowego Zakładu Budżetowego w Wąpielsku.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 6/11 (229kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (12 kwietnia 2011, 08:17:56)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (10 lipca 2014, 14:09:20)
Zmieniono: Załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3055