Zarządzenie nr 3/2011Wójta Gminy Wąpielskz dnia 15 marca 2011w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą oraz innych opłat

Zarządzenie nr 3/2011
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 15 marca 2011


w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą oraz innych opłat


Na podst. Art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o Ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 31 poz. 266 z 2005 roku z póź. zmian.)

Wójt Gminy
w Wąpielsku
Zarządza co następuje:

§1
Ustala się stawki opłat za centralne ogrzewanie w kwotach wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Samorządowego Zakładu Budżetowego w Wąpielsku.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 3/2011 (182kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (18 marca 2011, 08:05:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2198