Zarządzenie nr 2/2011Wójta Gminy Wąpielskz dnia 28 lutego 2011w sprawie ustalenia stawek za ogrzewanie w lokalach mieszkaniowych i lokalach przeznaczonych pod działalność gospodarczą.

Zarządzenie nr 2/2011
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 28 lutego 2011


w sprawie ustalenia stawek za ogrzewanie w lokalach mieszkaniowych i lokalach przeznaczonych pod działalność gospodarczą.


Wójt Gminy
w Wąpielsku
Zarządza co następuje:
§1
Przyjmuje się propozycje stawek przedstawionych przez Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku z dnia 28.02.2011
§2
Pismo z propozycjami stawek stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§3
Wykonanie Zarządzenia zleca Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego w Wąpielsku.
§4
Przyjęte stawki czynszu obowiązuj ą od 01.04.2011 r.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 2/2011 (295kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (8 marca 2011, 08:20:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2545