Zarządzenie nr 53/2020Wójta Gminy Wąpielskz dnia 30 lipca 2020w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla zadania realizowanego w ramach projektu pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" Oś priorytetowa 9.Solidarne społeczeństwo, Działanie 9,3 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 9.3.2 rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zarządzenie nr 53/2020
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 30 lipca 2020


w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla zadania realizowanego w ramach projektu pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" Oś priorytetowa 9.Solidarne społeczeństwo, Działanie 9,3 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 9.3.2 rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zarządzenie nr 53/2020 (1513kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (27 sierpnia 2020, 12:14:28)

Ostatnia zmiana: Jacek Żywocki (9 września 2020, 13:55:12)
Zmieniono: brak zmian

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 152