Zarządzenie nr 4/2019Wójta Gminy Wąpielskz dnia 8 stycznia 2019zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy w Wąpielsku.

Zarządzenie nr 4/2019
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 8 stycznia 2019


zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy w Wąpielsku.

Na podstawie art. 33 ust 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Wójt Gminy Wąpielsk 
zarządza, co następuje: 

§ 1.
W załączniku do zarządzenia nr 3/2015 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy w Wąpielsku pn. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Wąpielsk, zmienionym zarządzeniem nr 35/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 10 maja 2016 r., zarządzeniem nr 81/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 2 listopada 2016 r., zarządzeniem nr 100/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 20 grudnia 2016 r., zarządzeniem nr 101/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 20 grudnia 2016 r., zarządzeniem nr 27/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 5 maja 2017 r. oraz zarządzeniem nr 43/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 28 sierpnia 2017 r.
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 7 ust. 3. otrzymuje brzmienie:
„3. Referat Budżetu i Finansów (RBF) w Urzędzie Gminy w Wąpielsku obejmuje:
1)   Zastępca Skarbnika Gminy
2)   Stanowisko ds. budżetowych
3)   Stanowisko ds. finansowych
4)   Stanowisko ds. poboru
5)   Stanowisko ds. wymiaru
6)   Stanowisko ds. księgowości.
2) zmienia się schemat organizacyjny przedstawiający strukturę organizacyjną Urzędu Gminy w Wąpielsku stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego poprzez uwzględnienie zmian określonych w pkt. 1.

§ 2. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Urzędu Gminy w Wąpielsku.

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wąpielsk
Dariusz Górski

Zarządzenie nr 4/2019 (765kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (10 stycznia 2019, 13:49:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 103