Strona główna  >  Zarządzenia  >  2018

Zarządzenie nr 15/2018
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 20 marca 2018


w sprawie powołania zespołu koordynującego realizację Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2020


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz.1875 z późn. zm.) w związku  z art. 2 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 882 z późn. zm.), działu VII ust. 3 pkt 6 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1492),
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Powołuje się zespół koordynujący realizację Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2020, zwany dalej Zespołem, w składzie:
 
1. Agnieszka Matyjasik – Sekretarz Urzędu Gminy Wąpielsk – Przewodnicząca Zespołu;
2. Agnieszka Ciecierska – Z-ca Kierownika USC – Wiceprzewodnicząca Zespołu;
3. Adam Jabłoński – Przewodniczący komisji Rady Gminy ds. oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej oraz ochrony środowiska;
4. Artur Walasiewicz – Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wąpielsku;
5. Jolanta Staszewska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku;
6. Maria Jaworska – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Radzikach Dużych;
7. Elżbieta Krzemińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym;
8. Katarzyna Szostakowska – Dyrektor szkoły Podstawowej w Wąpielsku;
9. Jan Kielik – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długiem;
10. Leszek Stefański – Dyrektor Gimnazjum Gminnego w Radzikach Dużych;
11. Zofia Miazgowska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 2.
1. Pracami Zespołu kieruje Przewodnicząca, a pod jej nieobecność Wiceprzewodnicząca Zespołu.
2. Posiedzenia Zespołu odbywają się z zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na rok, a zwołuje je Przewodnicząca.
3. Prace Zespołu są ważne przy udziale co najmniej połowy składu Zespołu.
4. Przewodnicząca może zapraszać do udziału w pracach Zespołu w roli ekspertów (z głosem doradczym) osoby spoza jego składu.
5. Członkowie Zespołu oraz osoby o których mowa w ust. 4 nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Zespołu.
6. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Wójta Gminy Wąpielsk.

§ 3.
Zadaniem Zespołu jest koordynacja realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2020 oraz jego okresowe monitorowanie i sprawozdawanie.

§ 4.
Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia Urząd Gminy w Wąpielsku.

§ 5.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Urzędu Gminy.

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie 15/2018 (1094kB) jpg

Opublikował: Marcin Rempuszewski (21 marca 2018, 09:08:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 346

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij